Holzschuppen

 

2.1.1

HOLZSCHUPPEN “PODSTAWOWA” 0,7 TIEF

 

2.1.2

HOLZSCHUPPEN “PODSTAWOWA” 1,1 TIEF

 

2.2.2

HOLZCHUPPEN “FALA MAŁA” 1,1 TIEF

 

2.3.1

HOLZCHUPPEN “FALA ŚREDNIA” O,7 TIEF

 

2.3.2

HOLZCHUPPEN “FALA ŚREDNIA” 1,1 TIEF

 

2.4.1

HOLZCHUPPEN “FALA DUŻA” 0,7 TIEF

 

2.4.2

HOLZCHUPPEN “FALA DUŻA” 1,1 TIEF

 

2.4.4

HOLZCHUPPEN “ŁUK DUŻA” 1,1 TIEF

 

2.4.6

HOLZCHUPPEN “DWUSPADOWA DUŻA” 1,1 TIEF

 

2.4.7

HOLZCHUPPEN “JEDNOSPADOWA DUŻA” 0,7 TIEF

 

2.4.8 (2)

2.4.8

HOLZCHUPPEN “JEDNOSPADOWA DUŻA”

 

2.5.1

HOLZCHUPPEN “POSZERZANA” 0,7 TIEF/td>

 

2.5.2

HOLZCHUPPEN “POSZERZANA” 1,1 TIEF

 

2.5.4

HOLZCHUPPEN “POSZERZANA JEDNOSPADOWA” 1,1 TIEF

 

2.6.1

HOLZCHUPPEN “ŁUK BECZKA” 1,1 TIEF